Ας γνωριστούμε

Η Katsarosenergy δραστηριοποιείται στον χώρο των ενεργειακών συστημάτων από το 2013. Πιο συγκεκριμένα, αναλαμβάνει τη μελέτη, τον σχεδιασμό, την εγκατάσταση και την επίβλεψη ενεργειακών συστημάτων, καθώς και την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών και καταστημάτων μέσω της μελέτης και επίβλεψης της εγκατάστασης συστημάτων θέρμανσης (αντλίες θερμότητας, λέβητες φυσικού αερίου), ενεργειακών κουφωμάτων, κατασκευής συστημάτων θερμομόνωσης, φωτοβολταϊκών συστημάτων κλπ. Επίσης, πραγματοποιεί ενεργειακές επιθεωρήσεις (κτηρίων – θέρμανσης – κλιματισμού) και εκδίδει πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3661/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και του Κε.Ν.Α.Κ.. Οι ενεργειακές επιθεωρήσεις διενεργούνται από μόνιμο πιστοποιημένο από το Υ.Π.Ε.Κ.Α. ενεργειακό επιθεωρητή Γ’ τάξης (Ν. 4409/2016 άρθ. 52).

Η Katsarosenergy αναλαμβάνει και εργασίες ενεργειακής βελτίωσης κτηρίων που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον»

Οι εγκαταστάσεις ή οι παρεμβάσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη με σεβασμό στα χαρακτηριστικά του κτηρίου. Με γνώμονα την υψηλή ποιότητα παροχής υπηρεσιών και κατασκευής των έργων, χρησιμοποιούνται τα καταλληλότερα κατά περίπτωση υλικά, εξαρτήματα και προϊόντα, τα οποία συνοδεύονται από πιστοποιήσεις/εγγυήσεις λειτουργίας και προέρχονται από εταιρείες με μακρόχρονη εμπειρία στους αντίστοιχους κλάδους.

Κύριος στόχος των δραστηριοτήτων της είναι η ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη με συνέπεια και αξιοπιστία, μεριμνώντας ταυτόχρονα για την συγκράτηση του κόστους σε λογικά επίπεδα.

Η Katsarosenergy δραστηριοποιείται κατά κύριο λόγο στην Αττική, αλλά όσον αφορά στην έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης κτηρίων εξυπηρετεί, κατόπιν συνεννόησης, και τις περιοχές της κεντρικής και βόρειας Εύβοιας, Βοιωτίας – Θήβας, Κορίνθου και Λέσβου.